Профилактика и сервиз на компютри, телевизори, принтери

Профилактиката или т.нар. превантивна защита може да предотврати възникването на редица проблеми. Това се изразява в конкретни действия, имащи за цел елиминирането на възможности за инцидент с хардуера и спирането на работата за неопределено време.

Повече...

Решаване на софтуерни и мрежови проблеми

Софтуерът (програмно осигуряване) е съвкупност от цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронно изчислителна техника. Софтуерните проблеми са най-често срещаните, и навременното им отстраняване ще ви предпази от срив в системата.

Повече...

Доставка и инсталация на място при клиента

Фирма "ЕСАКО" притежава технически възможности, изключително голям опит в реализация на различни по размер и предмет проекти и квалифициран персонал за изпълнение на доставките и инсталирането на техниката както и за гаранционно и следгаранционно поддържане.

Повече...

Дистанционна и абонаментна поддръжка

Абонаментната компютърна поддръжка е добър вариант за малки и средни фирми, които имат нужда от професионална поддръжка на компютърната техника в офиса. Сигурната и стабилна работа на компютрите е задължително условие за развитието на успешен бизнес.

Повече...